Scenery Tumblr Themes
home submit archive Themes
INTP в близки взаимоотношения:

След закуска съпругът се е задълбочил в сутрешния вестник. Жена му се опитва да го заговори:
- Вчера бях при доктора…
- Да? - вдига глава съпругът - И как е той?1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 older »